SMART Logistics Centre Venlo hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens en de bezoekersgegevens en de privacy van de bezoekers aan onze websites. Hieronder leest u over ons beleid in deze.

Privacy-en cookiestatement SMART Logistics Centre Venlo
​SMART Logistics Centre Venlo (hierna ook wel aangeduid als “SMART LCV”) neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website(s) te beschermen. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

SMART Logistics Centre Venlo
t.a.v. Dianne Soons
Programmacoördinator SMART Logistics Centre Venlo

Innovatoren 3n - Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
Telefoon: +31 43 3280280
Email: dianne.soons@liof.nl

Artikel 1: Algemeen
1.1 Voor SMART LCV is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en de gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens
SMART LCV verzamelt en bewaard persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

2.2 Bewaarde persoonsgegevens
Wanneer u informatie bij ons aanvraagt of opgenomen wenst te worden in ons mailingbestand vragen we u om de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer • Adresgegevens

2.3 Bewaartermijn
SMART LCV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in beginsel niet langer dan een jaar bewaard.

2.4 Toestemming verwerking persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u SMART LCV toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2.5 Gegevens delen met anderen
SMART LCV kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen, zoals N.V. LIOF waar het SMART LCV is belegd, en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten
3.1 SMART LCV wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop SMART LCV met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan dianne.soons@liof.nl of per brief / telefoon contact opnemen (zie bovenstaande contactgegevens).

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van nieuwsbrieven.

Artikel 4: Cookie policy
4.1 De website van SMART LCV maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat SMART LCV naar uw browser stuurt, zodat SMART LCV uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de SMART LCV website(s). Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen SMART LCV om de website(s) goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan de website(s) van SMART LCV u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner.

4.3 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat uw toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Artikel 5: Opt-in
5.1 De website van SMART LCV geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Nieuwsbrieven worden pas per e-mail verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Artikel 6: Links naar andere websites
6.1 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van SMART LCV verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 7: Wijzigingen
7.1 SMART LCV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

SMART LCV, versie 1-2018