Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo

Een gedragen visie op papier uitwerken die alle neuzen dezelfde kant op richt. Het gaat om een lange termijn perspectief met betrekking tot de rol die regio Noord-Limburg kan dan wel moet spelen. Onderdeel hiervan zijn het uitwerken van een tekening van de railterminal, de bijbehorende ruimtebehoefte en een actualisatie van het boek Railport Venlo.

Naar het overzicht van projecten