Regiospecifieke dashboards

Het ontwikkelen van een regiospecifiek IT platform waarmee Venlo zich kan ontwikkelen tot Smart Hub. Binnen dit platform wordt het mogelijk om meer en betere publieke data beschikbaar te maken voor het regionale bedrijfsleven, wordt het eenvoudiger om bedrijfsdata te delen, kunnen nieuwe producten en oplossingen ontwikkeld worden en kunnen de resultaten hiervan direct in de praktijk toegepast en getoond worden.

Naar het overzicht van projecten