Logistieke innovatietafels

Een aantal keren per jaar het organiseren van innovatietafels met wisselende samenstelling, afhankelijk van het thema. Hierbij valt te denken aan een mix van inhoudelijke experts, studenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Door deze mensen bij elkaar te brengen, willen we kennis en contacten aan elkaar verbinden om innovatie mogelijk te maken. Tevens kunnen organisaties hun ideeën inbrengen die mogelijk opgewerkt worden tot een project.

Naar het overzicht van projecten