In onderstaande infographic is het programma samengevat weergegeven.

Bouwstenen

Kenmerken

 • Ruime beschikbaarheid van grote kavels
 • Uitstekende ligging en ontsluiting (multimodaal rail, weg en water)
 • Brede focus
 • Kundige mensen; goed opgeleid, werkers mentaliteit
 • Facilitaire voorzieningen: gunstige grondprijs, goede fiscale condities

Arbeidsmarkt & onderwijs

Concurrerende arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus.

 • Ontwikkelen mindmap met organisaties en activiteiten onderwijs & arbeidsmarkt Noord-Limburg
 • Logistieke stage- en afstudeervacaturebank
 • Logistics Career Day
 • Uitschrijven verkiezing logistieke "SMART Logistics Trophy"

Meer informatie

Ambitie

SMART Logistics Centre Venlo; 
 

Europese logistieke topregio

Infrastructuur

Realiseren van optimale trimodale infrastructurele ontsluiting van het logistieke knooppunt Venlo-Venray op de corridor Antwerpen/Rotterdam - Duitse achterland.

 • Aansluiten bij Beter Benutten 2
 • Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo ontwikkelen
 • Inzichtelijk maken van mogelijke (positieve en negatieve) effecten omleiding vanaf Betuweroute voor Regio Venlo
 • Gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven voor verbreding A67 en aanleg
 • Imagocampagne spoorgoederenvervoer opstarten

Meer informatie

Innovatie

Versterken logistieke bedrijven in Noord-Limburg door innovatie in 4 themalijnen.

 • Logistieke visie opstellen
 • Logistieke innovatietafels organiseren
 • Regio specifieke dashboards ontwikkelen
 • Last mile distribution - duurzaam goederenvervoer inzetten
 • Venlo reeferhub faciliteren
 • Oost West Poort 2 ontwikkelen
 • Wearables in logistics

Meer informatie

Verbindende thema's

Smart Hub
 

Conditioned & Controlled Logistics
 

E-fulfilment Centre
 

Sustainable Hub

Acquisitie, PR en Branding

Positioneren van de regio Noord-Limburg als een Europese logistieke topregio.

 • Ontwikkelen website
 • Marketing- & communicatieplan
 • Organisatie logistieke beurs/summit
 • Ontwikkelen e-fulfilment propositie

Onderscheidend vermogen Regio Venlo

Innovatiekracht
 

IJzersterk in transport en warehousing
 

Mix van Europese (hoofd)vestigingen en sterk MKB


Het behouden van een Europese toppositie gaat niet vanzelf. Met het actieprogramma werken alle stakeholders tezamen aan versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Op 10 februari 2017 is het nieuwe meerjarig actiprogramma Volle Kracht Vooruit gepresenteerd. Dit programma kunt u hieronder downloaden

De regio wil daarbij inzetten op de belangrijkste drijvers van de logistieke sector van dit moment:

 • FASTEST LANE

  Snelheid; de regio zet zich in om de snelle verbinding met de mainports Rotterdam en Antwerpen te behouden en tegelijker- tijd een concurrerende regio te blijven door het netwerk te verstevigen met diverse continentale bestemmingen.

 • TRUSTED GATE

  Betrouwbaarheid; De regio ambieert het meest betrouwbare knooppunt zijn in het internationale logistieke netwerk.

 • PROFITABLE PLATFORM​

  Kosten; bedrijven zetten zich in om het knooppunt te zijn waar logistieke bedrijven de diensten tegen een concurrerende prijs kunnen aanbieden

 • SUSTAINABLE SOLUTIONS​

  Duurzaamheid; alle stakeholders moeten zich blijven inzetten om diensten zo duurzaam mogelijk aan te bieden zodat de logistieke regio ook op langere termijn een aantrekkelijke regio blijft.