Half november is de truckstop op de James Cookweg feestelijk geopend. In totaal beschikt de regio Venlo nu over ongeveer 600 bewaakte parkeerplaatsen. 

Hoewel dit nog niet voldoende is, moeten we er alles aan doen om de parkeerproblematiek zo veel mogelijk te voorkomen, zoals parkeren in de berm met alle gevaren en overlast van dien.​ Mede daarom is er een folder ontwikkeld voor chauffeurs zodat zij optimaal geïnformeerd zijn over de mogelijkheden om een parkeerplaats te vinden. Download hier de folder en verspreid deze onder uw chauffeurs.

Truckstop James Cookweg

De nieuw geopende  truckstop op de James Cookweg die op 13 november feestelijk geopend werd, wordt direct al zeer goed gebruikt. We feliciteren de exploitant Ton de Lange en wensen hem veel succes met zijn onderneming.

Keulse Barrière

Half oktober sloot de gemeente Venlo de gratis vrachtwagenparkeerplaats aan de Keulse Barrière. De voorzieningen waren uiterst gebrekkig en daardoor werd het terrein ernstig vervuild. Ook zou het onveilig zijn doordat rioolputten op instorten zouden staan. In maart 2018 zou het terrein sowieso afgesloten worden voor de vestiging van een grote tuinretailer. De uitbater van restaurant De Nieuwe Keulse spande hierop een kort geding aan tegen de gemeente. Een medewerker van de gemeente verklaarde tijdens de zitting dat niet alle rioolputten in dusdanig slechte staat verkeren dat er gevaar is. Mede daarom besloot de rechter dat de sluiting onterecht is en dus moet Venlo het gedeelte van de parkeerplek dat wel veilig is, weer openen, zij het alleen doordeweeks. Sinds 21 november is dat het geval. In de weekeindes stuurt de uitbater vrachtauto’s door naar de truckparking op James Cookweg.

Extra aandacht rijksoverheid

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat ze op zoek gaat naar ruimte in de buurt van de snelwegen waar commerciële partijen beveiligde truckstops kunnen exploiteren. Vooral in Zuid-Nederland is de behoefte groot. Ook gedeputeerde Hubert Mackus heeft inmiddels toegezegd een provinciaal plan van aanpak op te stellen, om een eind te maken aan het schrijnend tekort aan truckparkings in de Limburgse grensstreek.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten