In Seacon Stadion De Koel in Venlo vond donderdag 21 april het Spoorcafé plaats.

SpoorcafeHet Spoorcafé wordt viermaal per jaar georganiseerd door Rail Cargo Information Netherlands, dat als doel heeft het railgoederenvervoer te bevorderen en het imago hiervan bij verladers en logistieke dienstverleners te verbeteren. Doorgaans vindt het Spoorcafé plaats in de Randstad, maar voorzitter Pieter Hofstra van Rail Cargo gaf bij de opening aan dat het deze keer voor de hand lag om dé logistieke hotspot Venlo-Venray aan te doen. Er gebeurt op dit moment veel rondom het spoor in Venlo. SMART Logistics Centre Venlo was mede-organisator zodat ook de achterban van SMART LCV was uitgenodigd.

Enkelspoor

In zijn welkomstwoord wees wethouder Jos Teeuwen op het belang van spoorknooppunt Venlo: ‘In 2015 passeerden 55 duizend goederentreinen de Nederlands-Duitse grens, waarvan 15 duizend bij Venlo. Ter vergelijking: de Betuweroute telt er 25 duizend. Niet voor niets hebben we al twee railterminals en komt er in Venlo nog een bij, bovendien komt er -vlak over de grens in Duitsland- nog een railterminal bij.

Zorgen sprak Teeuwen uit over het enkelspoor vlak over de grens: ‘Dit moet echt nodig verdubbeld, wil de boel niet vastlopen. Hiervoor hebben we een aanhoudende lobby bij de Duitse overheden.’

Cabooter Railcargo

Ook directeur Hans Cabooter van Cabooter Railcargo maakt zich ernstige zorgen omtrent de infrastructurele voorzieningen in Venlo. Het heeft echter niet alleen betrekking op dat enkelspoor. Naast de bestaande terminal aan de Horsterweg in Blerick realiseert Cabooter op Tradeport Noord een nieuwe railterminal die in de toekomst idealiter acht sporen onder de kraan telt. Het gebied buiten het emplacement beschikt over veel te weinig wachtsporen, hetgeen er toe kan leiden dat een klein beetje vertraging alles kan laten vastlopen. Het emplacement bij station Venlo zou in de praktijk iets kunnen opvangen als die sporen geëlektrificeerd zouden zijn, dit is echter niet het geval. Aankomende of vertrekkende treinen kunnen alleen met diesellocs gerangeerd worden. Deze manier van werken leidt tot een gigantisch tijdsverlies en daarnaast voor een aanzienlijk geluidsoverlast en milieuonvriendelijke situatie. Omwille van dit feit heeft Cabooter het oude spoor emplacement van Kaldenkirchen; Duitsland, opgekocht. Hier wordt de komende jaren een nieuwe rail terminal ontplooit om onder andere Blerick en Venlo te ontlasten. Al deze drie genoemde terminals die bij de exploitatie van Cabooter zullen gaan toebehoren,  zijn via de A74, A73 en A67 binnen tien minuten per vrachtwagen bereikbaar.

De plannen zijn ambitieus. Als alles lukt behandelen de drie terminals in de toekomst dagelijks twintig treinen, hetgeen een vervijfvoudiging is van de huidige afwikkeling. Hupac en TX rijden tegenwoordig al met geregelde diensten op Noord-Italië. Verder werkt het bedrijf gestaag verder aan de nieuwe verbindingen Amsterdam – Venlo, Rotterdam – Venlo en Antwerpen – Venlo – Duisburg. Daarmee streeft Cabooter naar een trimodale draaischijf,  die zowel maritieme als continentale vervoerstromen met elkaar verbindt. Een goede infrastructuur is dan essentieel. ´Alleen als dat op orde is, kan Venlo ook op lange termijn de nr. 1 logistieke hotspot van Nederland blijven´, aldus Hans Cabooter.

Kritische geluiden kwamen er ook van Hans Cabooter over de meest recente calamiteitenmaatregel. Aanvankelijk zou in Venlo een reservelocomotief stand-by zijn voor calamiteiten. In overleg met de verladers heeft Prorail besloten dat dit een te dure oplossing is en dat er in geval van calamiteiten beslag gelegd mag worden op een reeds aanwezige loc. Cabooter meldde dat er inderdaad calamiteiten waren geweest en dat daarvoor beslag gelegd was op de loc die Cabooter voor Railcargo had ingehuurd. Hierdoor viel de operatie bij Cabooter tijdelijk stil waardoor klanten ontevreden waren – bij Cabooter – over het tijdsverlies. Een oplossing die dus onvoldoende is.

Weg-rail transport

Cabooter overweegt om in Kaldenkirchen in zee te gaan met CargoBeamer. Hans-Jürgen Weidemann van dit Duitse bedrijf presenteerde een innovatie waarmee niet-kraanbare trailers eenvoudig en snel op de trein gezet kunnen worden. Deze video toont hoe de interessante innovatie werkt. Alle semitrailers zijn zonder aanpassingen op elke trein bruikbaar. In Wolfsburg verzorgt CargoBeamer volautomatisch het transport van nieuwe Volkswagens.

Derde spoor

De Stuurgroep Derde Spoor ten slotte meldde bij monde van programmamanager Teunis Steenbeek tevreden te zijn over de gang van zaken rond de omleidingen in verband met de aanleg van het Derde spoor. De eerste langdurige omleidingsperiodes zijn over het algemeen goed verlopen. Het spoorgoederenvervoer werd vrijwel niet gehinderd en de punctualiteit van de goederentreinen op de Brabantroute lag geregeld zelfs boven het landelijk gemiddelde. De stuurgroep heeft er groot vertrouwen dat ook de komende omleidingsperiodes goed zullen verlopen. Aanhoudende scherpte en samenwerking zijn daarbij cruciaal.
 

Vertraging Derde spoor

Nieuws over het Derde spoor is dat Steenbeek op basis van signalen uit het werkveld verwacht dat de werkzaamheden zullen uitlopen: ‘Ik heb het dan niet over weken en ook niet over maanden.’ De top van het Bundesministerium en DB Netz geven officieel wel aan nog steeds uit te gaan van 2022.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten