Terugblik Ontbijtsessie 29 januari 2019

Ruim 50 stakeholders uit de logistieke sector kwamen dinsdag naar de ontbijtsessie van SMART Logistics Centre Venlo in het Parkhotel Horst om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en de activiteiten van de vier bouwstenen van SMART LCV. In anderhalf uur werd een groot aantal projecten en activiteiten aangestipt vanuit de verschillende bouwstenen en vanuit de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam.

In de aansluitende ronde tafelgesprekken werd het belang van samenwerking, gezamenlijke positionering van de regio en innovatie opnieuw onderkend. De deelnemers gaven veelvuldig input voor de verschillende bouwstenen voor 2019.

Infrastructuur

SMART LCV Ontbijtsessie jan 2019-3Een sterke infrastructurele ontsluiting van de regio is cruciaal voor het zijn en blijven van een logistieke hotspot. Afgelopen jaar zijn vele infrastructurele projecten geïnitieerd in de regio. Denk daarbij aan de start van de bouw van de railterminal op Trade Port Noord, maar ook aan de uitbreiding van twee barge terminals. Ook in 2019 richt SMART LCV zich op het verder opschalen van de modaliteiten spoor en barge. Een belangrijk onderwerp zal daarnaast het efficiënter benutten van de weginfrastructuur worden en het initiëren van nieuw multimodale verbindingen.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

SMART LCV Ontbijtsessie jan 2019-4Het thema arbeidsmarkt & onderwijs blijft van groot belang voor de logistieke sector. De sector ziet met name een grote uitdaging in het verbeteren van het imago. We moeten studenten en zij-instromers enthousiasmeren met de veelzijdigheid van banen in de logistiek. Een mooi voorbeeld geïnitieerd vanuit SMART LCV afgelopen jaar was de ‘Beleef de Logistieke Keten’ dag. Een groot succes! Meer dan 350 deelnemers maakten kennis met de veelzijdigheid van de logistiek door het doorlopen van een gehele keten. Dit initiatief heeft nu al zijn vruchten afgeworpen in termen van sollicitaties, banen en stages. Voldoende reden om dit, naast andere activiteiten, in 2019 weer opnieuw en groter op te pakken.

Innovatie

Innoveren kunnen we niet altijd alleen. Samen sta je sterker en maak je de regio sterker. Om gezamenlijke innovatie te stimuleren is er een aantal inspiratiesessies georganiseerd afgelopen jaar. Zo zijn Synchromania en MasterShipper, beiden spellen ontwikkeld door TNO, gespeeld. Op een interactieve manier werd kennisgemaakt met de aspecten van synchromodaal vervoer. Daarnaast werd een dialoog over opportuniteiten en kansen van synchromodaal transport geïnitieerd tussen verladers en logistiek dienstverleners. Het resultaat: aansluiting van ondernemers bij lopende samenwerkingsprojecten en daarnaast individuele initiatieven op dit vlak.
Een inspiratiesessie rondom automatisering en robotisering resulteerde in een project in opwerking. In 2019 zal er vanuit de regio een project worden ingediend voor Open Proeftuinen in de logistiek. In dit project zullen een 15-tal organisaties deelnemen, en in open samenstelling werken aan innovaties rondom de thema’s digitalisering, douane, robotisering en artificial intelligence.
Nieuwe ideeën rondom samenwerkingsprojecten zijn altijd welkom. Vandaar de oproep aan ondernemers om innovaties te melden waar ze graag mee aan de slag willen maar waarbij ze samenwerking zoeken.

PR & Branding

SMART LCV Ontbijtsessie jan 2019-5PR & Branding blijft voor de regio en voor SMART LCV een belangrijk onderwerp. Er zijn vele mooie ontwikkelingen in de regio en de samenwerking is uniek. Dit moeten we uitdragen. Komende periode zal hier vanuit SMART LCV een hernieuwde invulling aan gegeven worden.

Rotterdam

De ontwikkeling van de logistieke hotspot Venlo-Venray is niet uitsluitend te danken aan de inzet van de eigen ondernemers, overheden en onderwijsorganisaties. Ook de samenwerking met havens is van groot belang. Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgde een presentatie over de ontwikkelingen in de haven en de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de regio en de haven. Dit jaar zal verder invulling worden gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst middels het vormgeven van een nog sterkere gezamenlijke propositie, het starten en uitvoeren van gezamenlijke innovatieprojecten en het bouwen van een dashboard voor het monitoren van de ontwikkelingen op de corridor. In de doorontwikkeling van de propositie roept SMART LCV en het Havenbedrijf Rotterdam ondernemers op mee te denken over versteviging van de propositie. Uiteindelijk zullen we het gezamenlijk moeten uitdragen!

Nieuwe voorzitter

SMART LCV Ontbijtsessie jan 2019-2Tot slot had SMART LCV nog extra nieuws voor de achterban. Na vijf jaar neemt namelijk de voorzitter René Richters afscheid van het voorzitterschap van SMART LCV. Namens het bestuur en de gehele achterban willen we René ook via deze weg nogmaals hartelijk danken voor zijn enthousiaste inzet afgelopen jaren. Hij heeft vanaf de start in juli 2014 actief ingezet op het verbinden van partijen binnen en buiten SMART LCV. Dit geeft de nieuwe voorzitter een sterke basis om op verder te bouwen!

René Richters zal zijn functie overdragen aan Peter Pardoel, Business Development en Operational Excellence, bij Cabooter Group. Peter is niet nieuw binnen SMART LCV en goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio. Hij is al een aantal jaren actief lid van de bouwsteen infrastructuur.  Wij wensen Peter heel veel succes en vooral ook plezier in zijn nieuwe rol. En hebben er samen met hem vertrouwen in dat we samen een mooie doorontwikkeling van SMART LCV kunnen maken.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten