Strategische samenwerking Rotterdam - Noord-limburg

Venlo-Venray is de eerste logistieke hotspot in het Europese achterland waarmee Rotterdam officieel een strategische samenwerking aangaat. Een intentieovereenkomst hiervoor werd donderdag 12 maart in bijzijn van minister Schultz van Haegen in De Maaspoort in Venlo ondertekend door Havenbedrijf Rotterdam en SMART Logistics Centre Venlo.

Doel van de strategische samenwerking op Corridor-Zuid is de kwaliteit van de logistieke corridor tussen Rotterdam en het Europese achterland via Noord-Limburg verder te verbeteren, zodat verladers en logistieke dienstverleners nog meer gebruik gaan maken van de multimodale faciliteiten en diensten in deze corridor.

Eerste

Dat Venlo-Venray de eerste logistieke hotspot in het Europese achterland is waarmee Rotterdam een dergelijke strategische samenwerking aangaat, geeft het grote economische belang aan dat Noord-Limburg heeft voor de ontwikkeling van de Rotterdamse havens en daarmee voor de BV Nederland. De intentieverklaring bouwt voort op de jarenlange samenwerking tussen Rotterdam en Noord-Limburg. René Richters tekende namens SMART LCV, René van der Plas ondertekende de intentieverklaring namens het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens René van der Plas is een haven zo goed als zijn achterlandverbindingen: “De haven is maar één punt in een heel logistiek netwerk.” Gedeputeerde Twan Beurskens liet met het zetten van de handtekening blijken dat ook de provincie Limburg dit initiatief ondersteunt. De ondertekening vond plaats in bijzijn van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur, die deze dag in Venlo op werkbezoek was en die zich uitvoerig liet informeren over SMART LCV. Zij kondigde aan met de regio’s een MIRT-onderzoek te zullen doen naar Corridor-Zuid.

Uitvoeringsagenda

Praktisch betekent de intentieverklaring dat Havenbedrijf Rotterdam en SMART LCV een gezamenlijke uitvoeringsagenda zullen opstellen, met diverse acties, zoals de ontwikkeling van Noord-Limburg als reefer hub en de verbetering van de koppeling tussen maritieme en continentale goederenstromen. Ook wordt een gestructureerd strategisch overleg tussen beide partners opgezet en zal Havenbedrijf Rotterdam actief gaan deelnemen aan SMART LCV.

Bereikbaarheid

Voorafgaand aan de ondertekening vond een paneldiscussie plaats over samen werken aan bereikbaarheid, met inleidingen over synchromodaliteit, over de mogelijkheid om vrachtverkeer efficiënter te maken door data te delen en over de intermodale infrastructuur van Venlo. Aan de paneldiscussie namen ook studenten deel van Fontys Hogeschool en Maastricht University.

SMART LCV

In SMART Logistics Centre Venlo werkt het logistieke bedrijfsleven van Noord-Limburg samen met de regionale overheid en kennisinstellingen aan versterking van de positie van de logistieke hotspot Venlo-Venray in Europa. Het initiatief richt zich op infrastructuur, arbeidsmarkt en onderwijs, innovatie, acquisitie, pr en branding. Ruim 200 stakeholders zijn bij SMART Logistics Centre Venlo aangesloten.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten