Hoe krijg je actueel inzicht in het containertransport op de corridor Rotterdam – Limburg? Onze regio werkt met een aantal partners van het consortium Smart Data Factory Innovations (SDFI) nauw samen in een project voor slim containervoer via binnenvaart en weg. De inzet van ICT als vierde modaliteit, zorgt dat goederenstromen met een hoge mate van betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk worden. Het project is bijna klaar voor een pilot in januari, waarin gebruikers ongeveer een maand lang de tool gaan testen. Het project wordt gefinancierd met middelen van TKI Dinalog. LIOF en SMART LCV ondersteunen het belang van een sterke multimodale ontsluiting en zijn partner in dit project.

De tool moet een belangrijk stuk gereedschap worden voor planners in de corridor Rotterdam – Limburg. Tot nu toe hebben de verschillende partners in die transportketen weinig of geen zicht op elkaars planning en veranderingen die daarin optreden.

Arwen Korteweg, Havenbedrijf Rotterdam: "Momenteel vindt het informatie delen veelal volgtijdelijk en tussen twee partijen plaats. Daarvoor gebruiken partijen verschillende systemen. Elke volgende in de keten is op zoek naar de status van deze informatie en krijgt deze later beschikbaar dan gewenst en nodig is. Hierdoor vindt er continu een actualisering van de planning plaats. Straks krijgen alle partijen relevante informatie gelijktijdig op hun scherm. In realtime. Dat maakt het makkelijker om bij te sturen op grote afwijkingen in de planning, bijvoorbeeld bij incidenten. Bovendien kunnen partijen met keteninformatie betere keuzes vooraf maken. Dit bespaart kosten, zoals het wachten van schepen, trucks of personeel. Dan kun je dat tijdig regelen." Projectleider Siem van Merriënboer van TNO: "Door betere informatie, realtime, kun je beter plannen en verbeter je het logistieke proces, verkort je de doorlooptijd en versterk je je positie in de markt." Korteweg: "Daarom is het Havenbedrijf erin gestapt. We hebben belang bij een soepele toegang tot de haven en het achterland. Daarvoor is het belangrijk dat alle spelers inzicht krijgen in het functioneren van de hele keten."

Data delen

Kern van het systeem is dat deelnemers hun data delen. Van Merriënboer: "Er bestaat in zijn algemeenheid bij bedrijven enige voorzichtigheid om data te delen. Dat is begrijpelijk. Maar in dit systeem gaat het niet om zaken als kosten en prijzen, maar puur om logistiek: welke container, welke modaliteit, welke aankomsttijd en dergelijke." Guus Hoeben, business developer bij Phact: "Veiligheid is een belangrijke zorg. We hebben het systeem zo opgebouwd dat iedere partij alleen de voor hem relevante informatie te zien krijgt en er niet ongewenst informatie kan lekken tussen partijen die elkaars directe concurrent kunnen zijn. Ze moeten niet in elkaars huishoudboekje kunnen kijken. Zeker in de toekomst, als deze tool verder uitgebouwd wordt en meer partijen gaan deelnemen, is dat belangrijk. Daarnaast wil je natuurlijk geen slachtoffer worden van een hack, zoals bij APM in Rotterdam enkele maanden terug. Ook daar is veel aandacht voor."

Uitdaging

Het systeem is state of the art en maakt gebruik van de nieuwste technieken. Het is een open source model dat voortbouwt op het Open Trip Model (OTM) ontwikkeld door Simacan, dat werd ontwikkeld voor het delen van logistieke informatie van wegvervoer en nu voor het eerst ook wordt gebruikt voor de binnenvaart. Hoeben: "Elke onderneming heeft zijn eigen IT-systemen met elk hun eigen manier van data vergaren, opslaan en ontsluiten. Het was een grote uitdaging om die verschillende gegevensbronnen goed met elkaar en met het systeem te laten communiceren. De pilot straks in januari moet het echt gaan bewijzen, maar we zien nu al informatie adequaat uitgewisseld worden."

Pilot

De praktijkproef start in januari en gaat ongeveer een maand duren. De drie zijn het erover eens, dat het een succes is, als de logistieke partners na afloop kunnen constateren dat ze er inderdaad profijt van hebben en hun processen hebben kunnen optimaliseren. Volgende stap is verbreding van het systeem, dus aanhaken van meer logistieke partners en zorgen dat het systeem ook dan blijft werken, zodat de corridor tussen Rotterdam en Limburg een geoliede supply chain wordt. Ook moet er dan een businessmodel ontwikkeld worden. Van Merriënboer: "We hebben straks de proof of concept geleverd, maar daarna zal er een commerciële partij moeten komen om het systeem te exploiteren, inclusief een 24-uurs helpdesk. Daarvoor wordt nu al verkend hoe dit business model eruit kan zien, samen met CE Delft."

Het consortium achter de tool bestaat onder andere uit BCTN, Ceva, Transics, Phact, LIOF, TNO, Portbase, Simacan en Havenbedrijf Rotterdam.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten