Slim containertransport

Het containertransport over de weg en via de binnenvaart op de corridor Rotterdam – Noord-Limburg neemt gestaag toe. Voor een goede planning is het van belang de containers real time te kunnen volgen, zodat goederenstromen met een hoge mate van betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk worden. Dit leidt tot nauwkeuriger plannen en efficiënter voorraadbeheer.

ICT speelt daarin een belangrijke rol en, uiteraard, het delen door alle betrokken partners van relevante data. In een eerdere newsupdate berichtten we al over een demonstratiemodel van een ICT-tool, dat aantoonde dat samenwerking en datadeling tussen twee logistieke partijen zorgen voor efficiënter transport op de corridor. In de ontwikkeling van smart containertransport wordt nu een volgende stap gezet, namelijk een pilot waaraan beduidend meer partners deelnemen: Havenbedrijf Rotterdam, Portbase, Rotterdam Logistics Lab, LIOF Venlo, Simacan, Phact, Transics, Gibson Innovations en CEVA Logistics.

Deze pilot moet een prototype van een synchromodaal transportsysteem opleveren, dat real time inzicht biedt in de goederenstromen tussen Rotterdam en Noord-Limburg. Verder: toetsing van het prototype in de praktijk en een businesscase voor de betrokken partners.

U kunt zich nog opgeven om deel te nemen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Vermeer via ivermeer@liof.nl.

Voor dit project wordt ingezet op medefinanciering van de Topsector Logistiek.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten