Noord-Limburg en Rotterdam intensiveren samenwerking

Donderdag 10 september ondertekenden Provincie Limburg, SMART Logistics Centre Venlo en het Havenbedrijf Rotterdam de overeenkomst voor een intensieve samenwerking.

De regio Noord-Limburg is voor het Havenbedrijf al van oudsher een belangrijke partner. Met deze samenwerking wordt de logistieke positie in Europa versterkt en wordt het vervoer per binnenvaart en spoor tussen Rotterdam en Noord-Limburg en verder Europa in nog aantrekkelijker voor verladers, logistieke dienstverleners en rederijen.

Versterking logistieke corridor

‘Met deze samenwerking creëren we krachtige logistieke centra en versterken we de logistieke corridor naar ons Europese achterland. Met het versterken van de positie van Venlo-Venray als Europese logistiek hotspot kunnen we meer volume via Rotterdam naar het Europese achterland vervoeren’, aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk en Logistiek van Havenbedrijf Rotterdam.
De overeenkomst is een bekroning van de jarenlange verbondenheid tussen de beide logistieke grootmachten. Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de provincie Limburg, geeft aan dat het een nieuwe fase is met concrete projecten en acties: ‘Een goede samenwerking met Rotterdam is van groot belang voor Noord-Limburg. Wij gaan onder meer samen werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Noord-Limburg en het verdere achterland. En de verbreding van de A67 staat op de agenda.’

Sleutelrol voor Noord-Limburg

Nu al vervoeren 35 wekelijkse trein- en binnenvaartdiensten tussen Venlo en Rotterdam jaarlijks circa 300.000 containers. Dit is exclusief vrachtwagenvervoer, wat ook een aanzienlijke hoeveelheid is.Voorzitter René Richters van SMART Logistics Centre Venlo: ‘Met de verdere ingebruikname van de Tweede Maasvlakte nemen ook in Noord-Limburg de volumes toe. Om een goede doorstroming te realiseren, moeten containers die in Rotterdam worden aangevoerd ze snel mogelijk het achterland in. Het logistieke bedrijfsleven in Noord-Limburg speelt daarin een sleutelrol. Hoe beter we samenwerken en ook vooruitkijken om de stromen ook in de toekomst efficiënt op gang te houden, hoe beter het is voor alle betrokkenen. Denk verder ook aan bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van Noord-Limburg als draaipunt voor koelcontainers met geconditioneerde lading.’


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten