Nog net voor de zomer hebben we SMART Logistics Centre Venlo gelanceerd. De vakantieperiode zat er tussen, maar na de vakantie zijn de programmacommissies weer aan de slag gegaan. Er zijn vier programmacommissies:

  • Infrastructuur
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Innovatie
  • Acquisitie, PR & branding

Binnenkort verwachten we het complete Actieprogramma over u en andere geïnteresseerden te kunnen verspreiden. Onderstaand alvast enkele voorproefjes.

Wie is SMART Logistics Centre Venlo ook al weer?

SMART Logistics Center Venlo wordt gevormd door alle, bij de logistieke regio Venlo-Venray betrokken partijen die zich inzetten om de sterke positie van de logistieke regio verder uit te bouwen. Het bestuur wordt gevormd door vier ondernemers die elk namens een van de vier programmacommissies vertegenwoordigen en één vertegenwoordiger van de onderwijskolom en één van de overheid. De volgende personen vormen samen het bestuur in oprichting Erik Loijen (KLG Europe), Thijs Rutten (Emons Group), Ruud Timmermans (Verhoex Douane Advies), Ron Kuypers (Jabil), Hans Aarts (Fontys Hogescholen) en Twan Beurskens (provincie Limburg). We spreken nu nog van een bestuur in oprichting; tijdens de eerste bestuursvergadering zal het bestuur zich onder meer buigen over de definitieve samenstelling en de invulling van de functie van voorzitter.

Ingrid Vermeer (NV Industriebank LIOF) is de programmamanager van SMART Logistics Centre Venlo en tevens secretaris van het bestuur. Het programmamanagement wordt ingebracht door NV Industriebank LIOF, gefinancierd door de Provincie Limburg.

Onderstaand een voorproefje van de activiteiten van de vier programmacommissies:

Infrastructuur

DOEL: realiseren van optimale trimodale ontsluiting van knooppunt Venlo-Venray.

Vanuit deze bouwsteen wordt gesproken over diverse acties verdeeld over de drie modaliteiten weg, water en infrastructuur.

In de programmacommissie infrastructuur is op dit moment spoor even prioritair vanwege de mogelijke maatregelen die in Venlo worden genomen ten tijde van de aanleg derde spoor Duitsland. Voorkomen moet worden dat het lopende (en groeiende) goederenvervoer in gedrang komt door deze maatregelen.

Samenstelling programmacommissie: Erik Loijen(KLG Europe), Hans Cabooter (Cabooter Railcargo), Kamil Gorak (EVO), Leon Peters (gemeente Venlo), Egbert Zuilhof (Geodis), Jos Meessen (LWV), Ton Neumann (provincie Limburg), Joris Tenhagen (Seacon Logistics) en Thom Derks (TX Logistics).

Arbeidsmarkt & onderwijs

DOEL: concurrerende arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus.

Binnen deze bouwsteen zijn meerdere acties benoemd. Een van de eerste die gerealiseerd wordt is een digitale mindmap. Er gebeurt op dit moment al heel veel rondom arbeidsmarkt & onderwijs. Een digitale mindmap maakt inzichtelijk wat er al loopt en bij wie u kan aankloppen met vragen en ideeën.

Samenstelling programmacommissie: Ruud Timmermans(Verhoex Douane Advies), Peter vd. Meijden(DHL), Sjoerd Ewals (Ewals Cargo Care), Pascal Swinkels (Fontys Hogescholen & KennisDC Logistiek), Jort Tosserams (Gilde Opleidingen), Karin Collombon (provincie Limburg), Jack Beurksens (Beurskens Allround Cargo), Tjark Vredeveld (Maastricht University) en Paul Custers (Via Schakel).

Innovatie

DOEL: versterken logistieke bedrijven door innovatie in vier themalijnen. Het zijn vier thema’s waar de regio veel kansen heeft om door te groeien:

  • Smart Hub
  • Conditioned & Controled logistics
  • E-fulfilment Centre
  • Sustainable Hub

Er lopen in de regio al behoorlijk wat innovatieprojecten. Het streven is dat het aantal participerende bedrijven groter wordt, dat de resultaten actiever worden uitgestraald en dat de regio zich meer kan profileren als innovatieve regio. In de komende weken gaan we onder meer aan de slag met het onderwerp Smart Hub. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar: ivermeer@liof.nl.

Samenstelling programmacommissie: Thijs Rutten(Emons Group), Jac Berden (CTV), Joeri Kuik (DHL), Pascal Swinkels (Fontys Hogescholen & KennisDC Logistiek), Peter Simmer (Mercuur Smart Logistics), Edward Heijnen (CAROZ).

Acquisitie, pr & branding

DOEL: positioneren van de regio als Europese logistieke topregio.

Momenteel wordt gewerkt aan diverse uitingen zoals een website en social media, maar ook aan een korte promofilm over wat het goederenspoor ons brengt aan (onder meer) toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Samenstelling programmacommissie: Ron Kuypers(Jabil), Jan Vorstermans (FPV), Fred Spijksma (Geba Trans), Tom Orval en Anne-Marie Rolink (gemeente Venlo), Mithat van Maanen (Goodman), Mark Koppers (NV Industriebank LIOF), Eveline van den Bosch (NDL), Gina Helmold (Prologis), Richard Elich en Peter Titulaer (TPN), Patrick Loos (UPS), Han Neutgens (Welsi).

Nieuwsgierig, geïnteresseerd, meedoen, vragen of opmerkingen?

Stuur een mail of bel met Ingrid Vermeer (programmamanager SMART Logistics Centre Venlo). Ingrid is bereikbaar via ivermeer@liof.nl en 077 320 81 08.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten