De lancering van SMART Logistics Centre Venlo afgelopen juli is in eigen regio en daarbuiten met veel belangstelling ontvangen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. We houden de vaart erin!

Infrastructuur

In de periode 2015-20222 vindt de aanleg plaats van het derde spoor Duitsland. Dit is spooraansluiting tussen Zevenaar en Oberhausen die er voor zorgt dat de Betuweroute beter aansluit op het Duitse spoor. De Brabantroute is dan de belangrijkste omleidingsroute. Vanuit de bouwsteen infrastructuur is er op aangedrongen om rechtstreeks in gesprek te komen met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om dit in goede banen te leiden. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd.

Doel: de treinen met bestemming en/of vertrek Venlo moeten we kunnen blijven ontvangen. Deze treinen leveren de regio werkgelegenheid en toegevoegde waarde en zijn daarmee belangrijk voor Nederland als geheel. Dat belang mag niet in het gedrang komen.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Zoals bekend wordt er vanuit deze bouwsteen gewerkt aan een mindmap welke inzicht moet geven in de lopende projecten op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt. Een andere actie die is opgepakt vanuit deze bouwsteen is het organiseren van een logistieke businessdag. Samen met Fontys organiseren we een logistieke businessdag, waar we (aankomend) studenten willen interesseren voor een logistieke opleiding in Venlo en informeren over de vele carrièrekansen in onze regio.

 

Innovatie

We hebben 4 innovatieprojecten in de steigers staan. Innovatieprojecten die verder uitgewerkt en uitgebreid dienen te worden. Bedrijven die willen participeren, zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Ingrid Vermeer via ivermeer@liof.nl en 077-320.81.08.

Het betreft de volgende 4 projecten:

Slim datagebruik

Data wordt tegenwoordig wel de vijfde modaliteit genoemd. Voor Venlo gaan we een logistieke ict-toolbox ontwikkelen om relevante data te bundelen en beschikbaar te stellen aan logistieke bedrijven in de regio, denk hierbij aan Portbase van het Havenbedrijf Rotterdam en Cargonaut op Schiphol. De data die beschikbaar wordt gesteld is nog nader te bepalen, maar we denken aan lege containers, planning modaliteiten, verstoringen van de vervoerslijnen etc.

Duurzaam goederenvervoer

Dit betreft het mogelijk maken van LNG- en elektrische voertuigen voor goederenvervoer in een straal van zo’n vijftig kilometer rondom Venlo. Bovendien willen we inzichtelijk te maken voor welke partijen en bij welke goederenstromen dit profijt oplevert. Ook wordt er meegewerkt aan nieuwe, elektrische transportmiddelen, die een volle container kunnen hebben en minimaal 80 km kunnen rijden zodat ze de snelweg op kunnen.

Reeferhub

Venlo beschikt over een reeferium voor onderhoud, technische check, opladen en reinigen van reefer containers. Gekoeld transport is een hot issue en een belangrijk selling point voor onze logistieke regio. We zien mogelijkheden dit verder uit te bouwen. Doe mee!

Oost West Poort 2

Oost West Poort, waarmee Noord-Limburg en West-Vlaanderen elkaar verder konden versterken, is succesvol afgesloten. Beide regio´s hebben een intentieverklaring getekend om de komende jaren met elkaar verder te werken aan economische structuurversterking. Het betrof onder meer slimmere agrologistiek en uitwisseling van kennis, kunde en ideeën. In deel 2 zullen beide regio’s hun positie in de internationale logistiek verder verstevigen.

Acquisitie, PR & branding

Tijdens de Cool Logistics Global Conference op 1 oktober in Rotterdam werd de korte film ‘The global and regional cool chain’ vertoond. Bananen komen vanuit Zuid-Amerika, via de Rotterdamse haven en de bargeterminal aan op Freshpark Venlo. Daarvandaan gaan ze via de supermarkt als gezonde snack naar de consument. Na reiniging en check zijn de containers weer klaar voor transport van onze groenten naar elders. Vanuit SMART Logistics Centre Venlo is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de film en zullen we ook in de komende periode Venlo verder op de kaart zetten als interessante Reeferhub.

Tot slot

ELC Limburg houdt op 30 oktober bij GaiaZOO in Kerkrade de Logistieke Dag Limburg. Dit jaar is het thema: ‘Logistiek, maar dan net even anders’. De logistiek zal vanuit verrassende invalshoeken worden belicht in de dierlijke en natuurlijke setting van GaiaZOO. Bovendien zal het Actieprogramma Logistiek Limburg worden gelanceerd en zal er stil gestaan worden bij de (regionale) logistieke projecten en activiteiten. SMART Logistics Centre Venlo neemt deel aan de paneldiscussie.Zie onderstaand de link naar uitnodiging en aanmeldformulier om u aan te melden.

http://www.elc-limburg.nl/logistieke-dag-limburg-2014


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten