Het bestuur van SMART Logistics Centre Venlo houdt u graag op de hoogte van zijn activiteiten en vorderingen.

Infrastructuur

Een al jaren slepende zaak is het probleem van de vrachtwagenparkeerplaatsen. Als logistieke hotspot verwerken we dagelijks veel vrachtverkeer. Dagelijks worden er tussen Leenderheide en Zaarderheiken 18.000 tot 22.000 vrachtwagens geteld. Onze positie aan de grens levert als extra probleem op dat vrachtwagens op zon- en feestdagen Duitsland niet in mogen.

De tijdelijke extra parkeerplek op Traffic Port sloot op 1 april dit jaar. Aan de James Cookweg ging nog geen drie weken laten een nieuw parkeerterrein open. Maar ook dit is tijdelijk.

Hoe het verder moet gaat is onduidelijk. Diverse overheden zijn er druk mee en het wordt tijd dat er een keer een kogel door de kerk gaat. Waar komt een nieuw, definitief parkeerterrein en vooral: wie betaalt het?

SMART Logistics Centre Venlo denkt mee. De problematiek is nijpend genoeg.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Bij Gilde Opleidingen is eerder dit jaar het Centrum voor Logistiek Vakmanschap van start gegaan. Wat het KennisDC Logistiek is voor het hbo is dit centrum voor het mbo. Een van de doelen is het vakonderwijs nog beter te laten aansluiten op de behoeften van het logistieke bedrijfsleven. SMART Logistics Centre Venlo kan helpen die behoeften te inventariseren en te stroomlijnen.

Het CLV is nu bezig aansluiting te maken op landelijke ontwikkelingen. SMART Logistics Centre Venlo ondersteunt dit.

Op dit moment hebben naast Venlo alleen Amsterdam en Rotterdam een eigen Centrum voor Logistiek Vakmanschap.

Innovatie

In januari houdt SMART Logistics Centre Venlo een informatiebijeenkomst over drie of vier aansprekende innovatieprojecten. We houden nog even onder de pet om welke projecten het gaat. Zeker is wel dat ondernemers die dan kansen denken te zien om deel te nemen in één of meerdere projecten hiervoor de ruimte krijgen. Datum en plaats worden in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

U kunt zich nog steeds inschrijven voor InnovAward 2015. Ondernemers met een concreet businessplan voor nieuwe producten of diensten kunnen zich nog tot 16 januari 2015 inschrijven. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.innovaward.nl.

Acquisitie, PR & Branding

In november 2015 vindt de volgende 3PL Summit plaats, hét internationale netwerk- en kennis event van Eye For Transport (EFT) voor beslissingnemers bij internationale logistieke dienstverleners. Eerder vond deze summit plaats in London, Brussel, Amsterdam, Dubai, Singapore, Antwerpen, Chicago en Atlanta. Voor het komend jaar heeft EFT hun oog laten vallen op Venlo, dit is immers dé logistieke hotspot van Nederland.

Zo'n summit zou voor de regio natuurlijk fantastisch zijn, maar kan alleen plaatsvinden als er voldoende interesse is van stakeholders in onze regio om aan deze summit deel te nemen of hun steentje bij te dragen. Dit kan in de vorm van het kopen van een ticket, sponsorship, stands, workshops, etc.

Ondersteunt u het streven om dit topevent in Venlo halen? Mail dan naar Toby Spencer, tspencer@eft.com, of contacteer hem op +44 207 375 7168.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten