LIOF participeert in een grensoverschrijdend project rondom de realisatie van inter-/synchromodaal vervoer op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg: SYN-ERGIE. Binnen dit project wordt aan ondernemers en medewerkers in het logistieke veld de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan MasterShipper. Dit is een nieuw door TNO ontwikkelde game (uitgebreider dan Synchromania) die verladers en vervoerders op een uitdagende manier kennis laat maken met de voordelen van synchromodaliteit.

In deze game moeten de spelers zich inleven in de rol van een verlader. Ze moeten zorgen dat orders op de juiste route, vervoersmiddel en tijd worden ingepland en daarbij rekening houden met de wensen van de verlader. Na iedere ronde zien ze hun scores op het gebied van kosten, CO2-emissies en klanttevredenheid. Daarna is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de invloed van het planproces op de operatie als geheel.

Deze sessie vindt plaats op 27 juni, van 15.00 tot 18.00 uur bij Fontys Hogeschool in Venlo (Tegelseweg 255, gebouw W3, ruimte 2.15).De deelname is gratis.Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Jos Ernenst (tel. 06 29 530 993 of syn-ergie@liof.nl). Met uw deelname krijgt u toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met de projectpartners innovatieve werkvormen voor inter- en synchromodaliteit gaat ontwikkelen.Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet!

SYN-ERGIE wordt gefinancierd vanuit het Interreg-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland. Voor meer informatie kijkt u op www.project-synergie.eu. 

SYN-ERGIE_logo_draft01

SYN-ERGIE wordt voor 50 procent gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast krijgt het project financiële steun van de provincies West-Vlaanderen en Limburg.

 

 

 


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten