Eerder hebben wij u al bericht over het logistieke project SYN-ERGIE waar LIOF sinds vorig jaar bij betrokken is. SYN-ERGIE richt zich op synchromodaal en energie-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg. In dit project willen we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens samen met geschikte logistieke dienstverleners via een testpilot een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren via barge of trein.

Eerder hebben wij u al bericht over het logistieke project SYN-ERGIE waar LIOF sinds vorig jaar bij betrokken is. SYN-ERGIE richt zich op synchromodaal en energie-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg. In dit project willen we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens samen met geschikte logistieke dienstverleners via een testpilot een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren via barge of trein.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we al met twintigtalbedrijven en organisaties in de logistieke keten die actief zijn op deze transportcorridor gesproken om te bezien of multimodaliteit via verladerssamenwerking voor hen een optie is. De eerste resultaten daarvan zijn positief en wij denken met onze Vlaamse partners deze testpilot op te kunnen gaan zetten. In september/oktober 2018 wordt een mid term event georganiseerd binnen ons project. Wij zullen daar nader ingaan op deze resultaten. Als u daarbij aanwezig wil zijn, meld u zich dan aan bij Jos Ernenst, syn-ergie@liof.nl of tel. 06 29 530 993.  

Naast de testpilot organiseren wij ook sessies voor ondernemers om op een laagdrempelige en speelse wijze kennis te maken met de voordelen van multimodaal vervoer en werken wij momenteel aan een multimodale planningstool. Bent u geïnteresseerd in de verdere invulling van het project en wilt u ook toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met de projectpartners innovatieve werkvormen voor multi- en synchromodaliteit gaat ontwikkelen, dan kunt u zich ook daarvoor melden bij Jos Ernenst.

Kijk voor meer informatie op www.project-synergie.eu.

SYN-ERGIE_logo_draft01

SYN-ERGIE wordt voor 50 procent gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast krijgt het project financiële steun van de provincies West-Vlaanderen en Limburg.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten