Geslaagde inspiratiesessie 24 november

Met meer dan tachtig deelnemers was de Inspiratiesessie van SMART LCV op 24 november bij Amway erg succesvol. De reacties van de deelnemers na afloop waren zeer positief.

De sessie begon met een rondleiding bij Amway. De aanwezigen waren onder de indruk van de hoge mate van automatisering van het warehouse. Indrukwekkend was ook het betoog van Pascal van Beek van de UC Group. Hij constateert dat ondernemers elkaar proberen weg te concurreren met grotendeels gelijke producten en diensten. Hierdoor gaan de verschillen in de prijs zitten en worden de marges steeds kleiner. Hij noemde dit de red ocean – het water kleurt rood van het bloed. Volgens hem moeten bedrijven zich meer richten op het onderscheidend element en steeds nieuwe diensten ontwikkelen. Bij voorkeur in samenwerkingsverbanden: de blue ocean. Dit statement sluit mooi aan bij het streven van SMART LCV.

Vervolgens werd in drie deelsessies gediscussieerd over innovatie:

  • ICT-tool containers; Onder leiding van Thierry Verduijn (KennisDC) is gediscussieerd over de –in ontwikkeling zijnde- ICT-tool waarmee logistieke bedrijven in Noord-Limburg al heel vroeg in de supply chain inzicht krijgen in de aankomst van de container bij BCTN en/of het logistieke warehouse. Jan Jaap Kroft van BCTN is een van de early believers van deze tool. Hij riep geïnteresseerde bedrijven op om zich te melden bij SMART LCV en in de vervolgfase mee te doen. "Hoe meer bedrijven meedoen, hoe groter de waarde van de tool wordt", aldus Jan-Jaap Kroft.

  • E-fulfilment valley; Onder leiding van Roy Lenders (KennisDC) is gediscussieerd over de haalbaarheid van een e-fulfilment centre. Door volumebundeling loont het om rechtstreeks naar een nationale of regionale sorteerhub te rijden. Chris Werner van Amway gaf aan dat dit een haalbare businesscase zal opleveren voor bepaalde lanes zoals Spanje.

  • Effecten van disruptive trends op (eu)regio; De derde sessie vond plaats onder leiding van Marcel Michon van Buck Consultants International. Hij richtte zich op disruptive trends en de effecten daarvan op de (eu)regio.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten