In het World Port Center Rotterdam vond dinsdag 28 juni Forwarders meet Rail plaats. Doel: een duidelijk beeld schetsen van de diensten die railoperators aan logistiek dienstverleners te bieden hebben. Hotspot Venlo-Venray was goed vertegenwoordigd. Venlo is niet voor niets voor Rotterdam het belangrijkste binnenlandse achterlandknooppunt in het intermodale spoorgoederenvervoer. Het leverde diverse nuttige contacten op.  

"Een nuttige bijeenkomst", bliktLeo Steegs van railoperator TX Logistics terug. "Goed voor de bestaande contacten, maar ik heb ook weer nieuwe mensen ontmoet. Dat leidt weliswaar niet altijd direct tot nieuwe contracten, maar het is nuttig elkaar te kennen."
Ook Wouter Clermonts van Caroz is tevreden: "Verschillende bedrijven toonden belangstelling voor ons onafhankelijke coördinatiecentrum. We zijn in gesprek."
Mario op ’t Root van logistiek dienstverlener Wetron Transport & Logistics: "In de netwerkbijeenkomst na de presentaties kwamen we in contact met een onderneming die gestart is met een verbinding tussen Tilburg en Bazel. Deze trafieken hebben onze interesse om naast ons Italiëverkeer ook deze lane te onderzoeken, eventueel met een tussenstop in Venlo."

Aandeel spoor vergroten

"Daar is het ons ook om te doen", reageert Maarten de Wijs van Havenbedrijf Rotterdam, dat de bijeenkomst organiseerde. "Na Ocean meet Rail, waar de railoperators hun diensten aan verschillende rederijen presenteerden, was dit de bijeenkomst om logistieke dienstverleners en spooraanbieders met elkaar in contact brengen. We denken namelijk dat het railnetwerk van en naar Rotterdam veel te bieden heeft. Er staat een goed verhaal dat nog beter benut kan worden."
"Het groeipotentieel is groot", beaamt Steegs. "Van Rotterdam gaat slechts iets meer dan tien procent van de containers op de trein naar het Europese achterland. Het merendeel per vrachtwagen of binnenvaart. Gelukkig is het aandeel spoor op het traject Rotterdam-Venlo groter."

Corridor Rotterdam-Venlo

Er waren ruim tachtig mensen, ook uit Duitsland. Veel vanuit Noord-Limburg. De Wijs: "Zie dat maar als uitvloeisel van de strategische samenwerkingsovereenkomst die we vorig jaar met SMART Logistics Centre Venlo en der provincie Limburg hebben gesloten. Daarin is het de bedoeling elkaars netwerken voor elkaar open te stellen en zo te komen tot een beter en efficiënter gebruik van de corridor tussen Rotterdam en Noord-Limburg."

Spoorproduct Rotterdam

Het spoorproduct van de Rotterdamse haven begint steeds sterker te worden. Het is voor Rotterdamse begrippen een relatief jonge markt. De haven is begin- en eindpunt van meer dan 250 wekelijkse intermodale spoorverbindingen. De transittijden zijn kort: veel bestemmingen in Europa zijn over het spoor binnen een dag te bereiken. Het spoor biedt uitstekende mogelijkheden voor het transporteren van grote hoeveelheden containers, droge bulk, stukgoed en chemische producten.

Samenwerking

Tijdens de bijeenkomst werd veel opgeroepen tot samenwerking. Steegs onderschrijft dat van harte: "Op Zuid-Duitsland bijvoorbeeld werken we samen met EGS, zij doen de maritieme volumes, wij short sea en continentaal. Daarmee versterken we elkaar. Je wisselt ook weleens materieel uit. Maar we blijven ook concurrenten."

Speed Docking

Clermonts kwam nog in contact met enkele bedrijven die mogelijk willen deelnemen aan een toekomstige editie van Speed Docking, een logistieke competitie die Caroz jaarlijks organiseert in samenwerking met Connekt: "We zijn er nog niet helemaal uit, maar we overwegen een traject over de afhandelingssnelheid in de haven van Rotterdam en eventueel parallel hieraan eenzelfde traject voor binnenlandse rail- en bargeterminals. Hoe we dit alles exact gaan vormgeven weten we nog niet, maar er liggen tal van mogelijkheden."

Toekomst

Havenbedrijf Rotterdam wil in de toekomst ook dergelijke bijeenkomsten organiseren voor de binnenvaart. Clermonts: "Daar zullen we ons dan zeker voor aanmelden om ook in deze wereld nieuwe contacten op te doen." Een datum hiervoor is nog niet bekend.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten