Eind mei vond het startevent plaats van het Interreg-project SYN-ERGIE: gericht op SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg. 

SYN-ERGIE_logo_draft01In deze beginfase van het project willen we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren. Daarbij voorzien wij zowel voor het spoorvervoer als voor de binnenvaart een testpilot. Om dat voor elkaar te krijgen, spreken we al met enkele bedrijven en organisaties in de logistieke keten die actief zijn op deze transportcorridor om te bezien of multimodaliteit via verladerssamenwerking voor hen een optie is.

Voor een goed inzicht is meer input nodig. Mocht ook u belangstelling hebben hieraan deel te nemen, dan kunt u zich wenden tot Jos Ernenst (syn-ergie@liof.nl of 06 29 530 993). Meerinformatie over het project vindt u op de website van SYN-ERGIE

SYN-ERGIE wordt voor 50 procent gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast krijgt het project financiële steun van de provincies West-Vlaanderen en Limburg.

Terug naar het overzicht van nieuwsberichten