Inspiratiesessie Synchromodaliteit

  Zet direct in uw agenda

- 15.00 - 18.00 uur

Woensdag 31 januari vindt van 15.00 tot 18.00 uur bij Fontys Hogeschool Venlo een inspiratiesessie Synchromodaliteit plaats, georganiseerd door het Interreg-project SYN-ERGIE.

Eind mei vond het startevent plaats van het Interreg-project SYN-ERGIE: gericht op SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg. In deze beginfase van het project willen we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren.

In het kader van dit project organiseert SYN-ERGIE op woensdag 31 januari een inspiratiesessie synchromodaliteit. Met de TNO-gameSynchro Mania kunnen vervoerders en verladers op een uitdagende manier kennismaken met synchromodaliteit.In deze game zitten spelers op de stoel van de synchromodale transportplanner.Zij moeten orders met route, vervoermiddel en tijd inplannen en daarbij rekening houden met de wensen van de verlader. Na iedere ronde zien ze hun scores op het gebied van kosten, CO2-emissies en klanttevredenheid. Daarna is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de invloed van het planproces op de operatie als geheel.

Kijk hier voor meer informatie over het project SYN-ERGIE.

Aanmelden voor de inspiratiesessie kan door een e-mail te sturen naar syn-ergie@liof.nl. Deelname is gratis.

SYN-ERGIE wordt voor 50 procent gefinancierd in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast krijgt het project financiële steun van de provincies West-Vlaanderen en Limburg.


Locatie


Terug naar het overzicht van evenementen